Duaal Leren in de Vlaamse Gemeenschap

Duaal leren is een leermethode waarbij vaardigheden versterkt worden op school én op de werkvloer. Tijdens de werkplekcomponent worden bepaalde competenties aangeleerd (niet enkel toegepast) op de werkvloer. Zowel de opleidingsverstrekker en de onderneming zijn dus verantwoordelijk voor het aanleren van competenties. Beide actoren geven in nauw overleg vorm aan het opleidingstraject. De begeleiding van de lerende gebeurt in tandem tussen een begeleider vanuit de opleiding en een mentor op de werkplek.

Werkplekleren is een overkoepelende term voor alles wat leren op de werkvloer betreft. Het gaat over bedrijfsbezoeken, stages of duaal leren, maar niet over een gesimuleerde bedrijfsomgeving in een onderwijsinstelling.

 

Bij een stage ligt de focus op kennismaking, observatie of het toepassen van competenties.

 

Alternerend leren is een leervorm waarbij leren op school wordt afgewisseld met leren op de werkvloer. Duaal leren valt daar dus onder.

 

Leren en werken is de officiële benaming voor het bestaande (oude) systeem, waaronder zowel deeltijds leren (secundair) als de leertijd valt (Syntra vzw).

Waarom kiezen voor duaal?

Door een wereld in verandering wordt de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt steeds groter. Door een betere aansluiting met de werkvloer kunnen onderwijsinstellingen sneller inspelen op nieuwe technologieën, technieken en vaardigheden. Duaal leren zorgt voor een intense samenwerking tussen leerkrachten/docenten en het werkveld.

Nico Reeskens,
Chairman of Gan belgium

“The traditional forms of education can’t catch up any longer the expectations of the rapidly changing labour market. Soft skills like working in a team, creativity, critical thinking, self-reflection, empathy and the like are becoming more and more important. We need to strive for new educational systems that adequately prepare people adequately for the jobs of tomorrow. A lot is happening with regard to workplace learning, but the efforts are still too fragmented. It is GAN Belgium’s ambition to strengthen ties between the commercial sector, education sector and the government by combining existing initiatives and improving the reputation of workplace-learning.”

Global GAN Members like Accenture, Nestlé, IBM, Microsoft and The Adecco Group will actively participate in the Belgium project, further reinforced with companies such as Aveve, Colruyt and G4S. GAN Belgium alo focuses on small and medium companies to member to help advocate a closer link between the education sector and the labour market. GAN Belgium will share and exchange expertise and experiences about dual learning and other forms of workplace learning.

About the Global Apprenticeship Network (GAN)

The GAN is a coalition of large companies, SMEs, international, business and employer organisations. Founding partners include the International Labour Organization (ILO), the International Organisation of Employers (IOE), the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) and Business at OECD (BIAC). Its main goal is to support company initiatives that teach young people the skills that businesses need and offer them career opportunities, through internships and workplace learning. GAN is a network where private companies, employer organisations and international bodies, work together to commit to more opportunities; advocate for the status of apprenticeship; share best practises; and, facilitate multi-stakeholder dialogue, with the end goal to improve the youth unemployment rate.

Meer informatie?
  • ODIN is het kennisplatform van SYNTRA Vlaanderen dat diepgaande informatie over duaal leren en ondernemerscompetenties verschaft.

  • SYNTRA Vlaanderen biedt praktische informatie over duaal leren in Vlaanderen.

Waarom kiezen voor duaal?

Duaal Leren in de Vlaamse Gemeenschap

Opgesteld in samenwerking met SYNTRA Vlaanderen

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een leermethode waarbij vaardigheden versterkt worden op school én op de werkvloer. Tijdens de werkplekcomponent worden bepaalde competenties aangeleerd (niet enkel toegepast) op de werkvloer. Zowel de opleidingsverstrekker en de onderneming zijn dus verantwoordelijk voor het aanleren van competenties. Beide actoren geven in nauw overleg vorm aan het opleidingstraject. De begeleiding van de lerende gebeurt in tandem tussen een begeleider vanuit de opleiding en een mentor op de werkplek.

Werkplekleren is een overkoepelende term voor alles wat leren op de werkvloer betreft. Het gaat over bedrijfsbezoeken, stages of duaal leren, maar niet over een gesimuleerde bedrijfsomgeving in een onderwijsinstelling.

 

Bij een stage ligt de focus op kennismaking, observatie of het toepassen van competenties.

 

Alternerend leren is een leervorm waarbij leren op school wordt afgewisseld met leren op de werkvloer. Duaal leren valt daar dus onder.

 

Leren en werken is de officiële benaming voor het bestaande (oude) systeem, waaronder zowel deeltijds leren (secundair) als de leertijd valt (Syntra vzw).

Waarom kiezen voor duaal?

Voordelen voor maatschappij & onderwijs

Door een wereld in verandering wordt de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt steeds groter. Door een betere aansluiting met de werkvloer kunnen onderwijsinstellingen sneller inspelen op nieuwe technologieën, technieken en vaardigheden. Duaal leren zorgt voor een intense samenwerking tussen leerkrachten/docenten en het werkveld.

Voordelen voor de onderneming

Door het werkplekleren beheersen de lerenden de gewenste competenties en arbeidsattitudes. Voor de onderneming kan duaal leren ingezet worden als investering om rekrutering te vergemakkelijken. Toekomstig talent maakt kennis met de bedrijfscultuur en specifieke methodes, en de onderneming leert deze young potentials kennen. Bovendien versterkt duaal leren de leercultuur in een onderneming en bevordert het de ontwikkeling van het bedrijf als lerende organisatie. Het versterken van mentoren op de werkvloer maakt competenties van werknemers zichtbaar.

Voordelen voor de lerende

Het biedt lerenden de mogelijkheid om jobgerelateerde competenties en attitudes te ontwikkelen, inclusief soft skills. Doordat de lerenden met uitdagingen geconfronteerd worden op een reële werkplek, zullen ze meer betrokken zijn en een hoger leerrendement behalen. Duaal leren spreekt lerenden aan die graag al doende leren.

Waar wordt duaal leren toegepast?

Duaal leren wordt momenteel aangeboden als alternatieve leerweg binnen het secundair onderwijs (voltijds TSO, BSO, DBSO & Leertijd). In het hoger onderwijs pionieren er momenteel enkele richtingen onder de noemer van duaal leren. Een wettelijk kader voor duaal leren in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs is nog in de maak.

In het secundair onderwijs wordt deze leervorm, na drie jaar proeftuinen, officieel ingevoerd vanaf 1 september 2019. Voor meer (juridische en praktische) informatie kan u terecht op de infofiches van SYNTRA Vlaanderen. Voor duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs zijn de voorbereidingen net gestart en zullen de eerste proeftuinen vanaf september 2019 worden ingericht.

Wat betekent dat voor jou?

Wat wordt verwacht van de mentor?

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de werkplek en is het aanspreekpunt voor de lerende en de trajectbegeleider van de onderwijsinstelling. Hij/zij voorziet ruimte voor de competentieverwerving van de lerende en volgt de groei op. De lerende blijft zelf verantwoordelijk voor het behalen van de leerdoelen. De evaluatie hiervan gebeurt door de mentor, de lerende en de trajectbegeleider.

Gezien de belangrijke rol van de mentor moet hij/zij aan een aantal voorwaarden voldoen in het secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs zijn die voorwaarden nog voorwerp van discussie.

Welk contract moet ik hiervoor voorzien?

In het secundair onderwijs hangt het type contract af van het aantal uur dat de leering spendeert op de werkplek:

.​

 

Voor het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs is nog geen wettelijk kader voor duaal leren. Momenteel wordt er gewerkt met een stageovereenkomst die eigen is aan de onderwijsinstelling.

Welke vergoeding ontvangt de lerende?

Met een OAO is de (geïndexeerde) vergoeding afhankelijk van het leerjaar binnen de alternerende opleiding en van de vooropleiding van de leerling. Met een SAO ontvangt de lerende geen leervergoeding.

In het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs is er nog geen kader voor het uitkeren van een leervergoeding. Een onderwijsinstelling kan een onderneming wel toelaten om de onkosten van de lerende te vergoeden.

Ik wil ermee aan de slag! Wat nu?

Om een werkplek aan te bieden aan een lerende moet je op zoek naar een onderwijsinstelling die duaal leren aanbiedt. Hiervoor kan je ofwel zelf contact opnemen met verschillende onderwijsinstellingen of beroep doen op SYNTRA Vlaanderen.

Voor vragen kan je ook steeds bij ons terecht via het email adres info@gan-belgium.org

Een overzicht van alle onderwijsinstellingen die duaal leren aanbieden in het secundair is beschikbaar, maar voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs is dat nog niet geval.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden bij het aanbieden van een werkplek voor het secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs ligt dat nog niet vast.

Meer informatie?
  • ODIN is het kennisplatform van SYNTRA Vlaanderen dat diepgaande informatie over duaal leren en ondernemerscompetenties verschaft.

  • SYNTRA Vlaanderen biedt praktische informatie over duaal leren in Vlaanderen.

  • GAN Belgium is het Global Apprenticeship Network dat werkplekleren promoot onder ondernemingen, sectoren en associaties.

Deze informatie gemakkelijk verspreiden binnen jouw onderneming? Dat kan!

Download hier het document.